NOVA CANCHA MINI-FRONTÓN, MINI TENIS, TOUCH TENIS E VOLEIBOL NAS INSTALACIÓNS DA ZAPATEIRA

Comunicámoslles a posta ao dispor dos socios da nova cancha de mini-frontón, mini-tenis, touch-tenis e voleibol no parque deportivo do club para mellorar a práctica do deporte base, no Parque Deportivo do Clube na Zapateira, Culleredo, A Coruña, para a que solicitou una subvención á Deputación da Coruña dentro do programa FO104/2021 e con número…